Tillbaka till huvudinnehållet

Regler

Speedgolf går ut på att så snabbt som möjligt spela en golfrunda. Vid tävling så släpps spelarna ut en och en med 5-7 minuters tidsintervall. Det är förmodligen inte orimligt att jämföra det med skidskytte. När samtliga hål spelats så läggs antal slag ihop med antal minuter. Tex 55 minuter + 85 slag = 140 speedgolfscore (sgs).

Speedgolf utgår ifrån gällande golfregler med ett antal justeringar. Man får maximalt ha 7 klubbor med sig och för att undvika onödigt slitage på greenerna är golfskor inte tillåtna. Nedslagsmärken på greenerna lagas som vanligt, torvor på fairway återplaceras och har man varit i bunkern så krattar man efter sig. Vanligt golfvett helt enkelt.

Så kallad "skotsk drop" tillämpas också inom speedgolf. Skotsk drop innebär att man inte slår någon provisorisk boll. Istället droppar man en boll vid skärningspunkten (tex där man såg bollen gå in i skogen) med ett slags plikt, dock ej närmare hål. Det innebär även att man inte lägger tid på att leta efter bollen.

Något som gör speedgolf extra roligt är att det öppnar för ett antal olika strategier. Skall jag exempelvis satsa på att springa det snabbaste jag kan med risken att jag är så trött när jag skall slå att jag missar? Eller skall jag istället försöka jogga lugnare och på så vis förmodligen slå bättre och rakare slag? Vilken av strategierna jag väljer kommer även att påverka hur många (man måste inte ha 7 klubbor med sig), vilka klubbor jag väljer att ta med mig och om jag ens använder en bag.

 • Vi spelar banan som den är och spelar bollen som den ligger.
 • Vi uppför oss på ett hederligt sätt och är hänsynsfulla mot andra spelare.
 • Vi tar väl hand om banan och återlägger uppslagen torv, krattar bunkrar och lagar nedslagsmärken.
 • Vi använder inte spikskor för att inte orsaka onödig skada på bana eller greener. Vi placerar inte några bagar på green i samma syfte.
 • Vi spelar enligt reglerna och gör rimliga bedömningar när så krävs.
 • Speedgolf spelas från valfritt tee på ordinarie golfbanor.
 • Tävling spelas i olika former:
  • Brutto speedgolf-score beräknas som bruttoscore + tid i minuter och sekunder. Exempel: 80 slag på 62 min 15 sek summeras som 80+62 = 142. Sekunderna används endast för att skilja lika speedgolfscorer. Speedgolfscoren anges som 142:15.
  • Nettoscore beräknas genom att reducera speedgolf-scoren med, enligt gällande slope, erhållna slag x 1,5. Exempel: 90 slag på 65 min 10 sek. HCP 10 från gul tee ger 12 slag på slopen,  ger 90 + 65 – 12*1,5 = 155 – 18 = 137:10
 • Spelarens utrustning begränsas till max 7 klubbor. Utrustningen måste bäras av spelaren. Spelare får ej ha caddie. Medlöpare eller medföljare (i bil) är tillåtna att leta boll, men i övrigt inte ge någon assistens.

 • Tiden startas när utslag görs på första tee och stoppas när bollen är i hål på rondens sista hål. Lokala varianter samt i tävlingssammanhang är också start/mållinje tillämpbara.
 • Tävlingar anordnas så att den förväntat snabbaste spelaren startar först och sedan startar man i tidsordning. Allt för att minimera sannolikheten att behöva ”spela igenom”.
 • Det är en speedgolfares ansvar att alltid ha koll bakåt för att vara beredd att släppa igenom snabbare spelare.
 • Då en speedgolfare kommer ifatt framförvarande spelare ska man tydligt påkalla uppmärksamhet varvid den ifattsprungna spelaren på ett säkert sätt möjliggör för den snabbare spelaren att ”spela igenom” utan dröjsmål.
 • I speedgolf håller vi alltid ett raskt tempo.

i enlighet med ordinarie golfregler.

 • Plikområden fungar på vanligt sätt enligt ordinarie regler.
 • Förlorad boll eller out-of-bounds. Här är det stor skillnad mot vanlig golf i syfte att föra spelet framåt och inte tappa tid i onödan.
  • OUT-OF BOUNDS: Ny boll droppas med ett slags plikt längs ”line-of flight”, dvs linjen mellan slagplatsen och den punkt där bollen korsade banans gräns.
  • FÖRLORAD BOLL: Bollen anses vara förlorad efter 3 minuters letande. Spelare är dock tillåten att innan denna tid förlöpt droppa ny boll med ett slags plikt längs ”line-of flight”, dvs linjen mellan slagplatsen och den punkt där man bedömmer att bollen gick förlorad. Tips: Det är aldrig lönt att leta 3 minuter efter en boll då 1 minut = 1 slag.
  • Spel på ny boll innebär att den gamla bollen per automatik är förlorad och får inte tas tillbaka i spel. Provisorisk boll finns alltså inte i speedgolf.

 • Regelproblem löses alltid efter spelad rond med gällande tävlingsledning eller tillsatt domare.
 • Om man förorsakar fördröjning av medspelare bör tidsförlusten för den drabbade spelaren bedömas och tas i beräkning när slutlig speedgolf-score beräknas.

 • Speedgolf kan spelas på vilket sätt som helst. Ensam, två-boll och treboll. Foursome, greensome, irish greensome och scramble. Bara fantasin sätter gränserna.
 • Vanligaste tävlingsformerna är dock OPEN slagtävling (bruttoscore + tid), HCP (nettoscore + tid) eller MOTION (endast tid, men bollen ska gå i hål). Dock kan poängbogey och slagspel tillämpas på speedgolf också. Vraför inte utmana en vän i en match...

inget att tillägga.

Vi använder cookies

Vi använder cookies för att förbättra prestanda och se till att vi ger dig den bästa användarupplevelsen som möjligt. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies.

Back to top